Till Vanligt.se Till:Vänligt.se

EU:s datalagringsdirektiv ogiltligt
EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet från 2006
 

Domstolen anser att ”det omfattande och särskilt allvarliga intrång som direktivet innebär i de aktuella grundläggande rättigheterna inte är tillräckligt noggrant reglerat”.
Domstolsutslaget är ett resultat av att Österrike och Irland har begärt svar från domstolen huruvida reglerna bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.
 
EU-domstolens generaladvokat har tidigare kritiserat datalagringsdirektivet hårt för att inte vara förenligt med EU:s stadga om grundläggande mänskliga rättigheter.
Generaladvokaten har bland annat konstaterat att mer noggranna definitioner hade behövts, för vilka misstänkta brott som ger myndigheterna rätt att få tillgång till de uppgifter som exempelvis mobil- och bredbandsbolag åläggs att spara.
Generaladvokaten anser även att EU från början borde ha slagit fast ansvariga myndigheters skyldighet att i efterhand radera uppgifterna.
 

SVT

8 maj 2014

 

 

 

Vanligt & Vänligt
Björn Thylander