Till Vanligt.se Till:Vänligt.se

Dom kartlägger dina rörelser på stanMobilens signal gör det möjligt att exakt följa dig!

Ett tiotal svenska stadskärnor överväger att inrätta ett system för kartläggning av vilka besökarna är och vad dom gör via deras mobiltelefoner. Genom små vita dosor ska mobiltelefonernas wifi-signaler fångas upp och följa besöksströmmarna genom staden.
 

SVT

30 september 2014

 

  << Till blogginlägget: Du nya sköna värld

 

 

Vanligt & Vänligt
Björn Thylander